Blizna po powiększaniu piersi wcale nie musi być widoczna. Wszystko zależy od cięcia, przez które wprowadzany zostaje implant. To chirurg plastyczny dobiera jego rodzaj w zależności od predyspozycji ciała Pacjentki i rozmiaru wkładu, który wybierze.
Standardowe cięcia stosowane przy korekcji biustu, które możemy wyróżnić to:

cięcie pod piersią — najpopularniejszy typ cięcia, który sprawdza się przy wszystkich metodach umiejscowienia implantu. Przechodzi na linii, łączącej spodnią część piersi z klatką piersiową tak, aby blizna była schowana w fałdzie podpiersiowym;

cięcie pod pachą — wykonywane jest w zgięciach pach. Chirurg wprowadza wkładki do wypreparowanej kieszeni specjalnie utworzonym w tym celu tunelem, dzięki czemu może osadzić je pod mięśniem lub gruczołem. Ta metoda pozwala ukryć blizny pooperacyjne pod pachami. Jest to jednak miejsce mocno zasiedlone przez bakterie oraz miejsce częstego pocenia się co może zwiększać ryzyko infekcji.

cięcie wokół otoczki — nacięcie poprowadzone zostaje wzdłuż linii granicznej otoczki sutkowej. Okalająca, ciemniejsza tkanka wokół brodawki jest cienka i szybko się goi. Niestety czasami po cięciu pozostaje jasna blizna, która może być widoczna na krawędzi brązowej otoczki sutkowej. Przy tym rodzaju cięcia przecinane jest część kanalików mlekowych, wychodzących promieniście z otoczki sutkowej oraz część unerwienia brodawki. Może to zwiększać ryzyko utraty zdolności do karmienia piersią oraz ryzyko zaburzeń czucia w brodawce sutkowej.