Część z Was zastanawia się na pewno, jak ma się powiększanie piersi do późniejszego macierzyństwa. Czy implanty wykluczają karmienie piersią?

  • Generalnie nie ma przeciwskazań do karmienia piersią po wszczepieniu implantów.
  • Dla kobiet planujących ciążę najkorzystniejsze jest położenie implantów podmięśniowo. Wtedy gruczoł piersiowy jest w większości nietknięty, a ryzyko zaburzeń w laktacji znikome. Ale również przy położeniu implantów podgruczołowo prawdopodobieństwo uszkodzenia gruczołu mlekowego i problemów z karmieniem piersią jest stosunkowo niskie.
  • Istotne również jest miejsce cięcia. Najmniejsze ryzyko występuje przy cięciu w obrębie fałdu podpiersiowego lub dołu pachowego. Wykonując je w okolicy brodawki sutkowej istnieje ryzyko przerwania kanalików mlecznych podczas zabiegu. Przy cięciu wokół otoczki mogą również ulegać uszkodzeniu włókna nerwowe co powoduje obniżenie czucia brodawki sutkowej. Jednak nawet w takiej sytuacji nie ma co panikować – uszkodzone tkanki mogą się regenerować.