Pacjentki często zastanawiają się, czy większe implanty (400 ml i powyżej) mogą być obciążeniem dla ich kręgosłupów. Ciężar implantu jest stały. W przypadku 400 ml to ok. 400g, jednak obciążenie kręgosłupa zależy przede wszystkim od budowy ciała i mięśni – przede wszystkim mięśni brzucha i prostowników grzbietu. Należy również wziąć pod uwagę stan kręgosłupa danej osoby. Dla Pacjentek o drobnej posturze tego typu implant rzeczywiście może stanowić duże obciążenie
Najlepszym rozwiązaniem jest dobór wkładów stosując tzw. sizery, które symulują ciężar i wygląd poszczególnych implantów. Taką symulację można odbyć ze specjalistą w trakcie indywidualnych konsultacji.